Ons verhaal

Wie is the beehive?

Wij, The Beehive, leggen onze focus op het ontwikkelen van talenten en softwaretoepassingen op maat. Samen met de klant en een 'The Beehive'-team willen we eenvoudige oplossingen uitwerken voor alle Java-applicaties. Een transparante verbintenis aangaan, waarin we werken volgens onze principes van Eenvoud en Sociocratie is voor ons het ultieme succesverhaal. Software ontwikkelen in team is ons middel, business value en impact opleveren voor de eindklant ons einddoel.

We werken intern aan de hand van de Sociocratie 3.0 methode. Dit vertrekt bij het principe van zelfsturing in de organisatie en baseert zich hiervoor op de intrinsieke motivatie van elke medewerker. We zoeken waardevolle projecten omdat we weten dat dit onze teams extra motiveert. De kracht van een dergelijk op elkaar ingespeeld en gemotiveerd team is van onschatbare waarde!

“We willen in team samenwerken, één team vormen!”

Ons Ontstaan

Het begon enkele jaren geleden. Toen werkten velen van ons bij twee andere bedrijven als consultants. We werden elk op een project gezet, wat op een manier voldoening gaf, maar we wilden meer.

Telkens opnieuw starten aan een project met nieuwe collega’s, een band opbouwen, iets moois opleveren en op naar het volgende project. Voor velen was het meest waardevolle de samenwerking met de collega’s. Daar zat ook telkens de meerwaarde in voor het project en dus de klant. We kwamen erop uit dat meerdere consultants dit gevoel deelden en we vroegen ons af waarom die samenwerking zou moeten eindigen na één project?

We wilden samenwerken, een vast team vormen! Vele gesprekken, workshops en interessante input later, brachten we onze nood duidelijk onder woorden en werd de oplossing gevonden in The Beehive.

Onze nood hebben we samen vertaald naar een team dat op elkaar kan rekenen. Waarin iedereen een stem heeft, binnen de projecten die we opnemen, maar ook binnen het bedrijf. We delen onze kennis en groeien samen. Dankzij sociocratie vonden we richtlijnen die ons helpen om verder te bouwen aan The Beehive. Waarbij ‘samen’ altijd centraal zal staan!

Foto van ons teamlid Wouter

Waardevolle streefdoelen

Sociocratie en simplicity, what’s in a name. Het komt er voornamelijk op neer dat wij sterk geloven in transparant werken en alles liefst zo eenvoudig mogelijk houden. Eenvoudige code, eenvoudige samenwerkingen, eenvoudige communicatie. Onze No-Nonsens aanpak is daar een mooi voorbeeld van. We goten al deze streefdoelen in 3 mooie termen. Deze termen zijn niet alleen in onze samenwerking met de klant belangrijk, maar vormen ook ons intern DNA.

  • Eenvoud
  • Transparantie
  • Vertrouwen

The beehive's werkwijze

In TEAM

Dankzij de principes en patronen van sociocratie en de agile teamwerking vonden we een manier om iedereen inspraak te geven en vormen we nog hechtere teams.

In EENVOUD

Eenvoudige code, eenvoudige communicatie, het past allemaal in onze simplicity werking en draagt bij tot onze transparante manier van samenwerken.

Met Java en de JVM talen

Softwaretoepassingen op maat, dat is ons aanbod, daarom vinden wij het ook vanzelfsprekend dat we deze bouwen in de meest passende taal. In Java Virtual Machine, vinden we die ongetwijfeld.

Onze referenties